2016 - 2020 không dùng ngân sách trong tái cơ cấu ngân hàng?

Hôm 30/12, Thủ tướng đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM.

2016 - 2020 không dùng ngân sách trong tái cơ cấu ngân hàng?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM.

NGUYỄN LÊ

Hôm 30/12, Thủ tướng đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM.

Phiếu chất vấn của đại biểu Nghĩa có nội dung: “Xin cho biết trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, chúng ta có thể không sử dụng ngân sách Nhà nước trong tái cơ cấu ngân hàng?”.

Thủ tướng trả lời, tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 được triển khai theo đề án 254 và các quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó không trực tiếp sử dụng ngân sách Nhà nước, Thủ tướng khẳng định.

Theo đánh giá của Thủ tướng thì tái cơ cấu ngân hàng và các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Văn bản trả lời chất vấn nêu rõ, trên cơ sở tổng kết đánh giá đề án 254, Chính phủ sẽ xác định nhu cầu và đề ra định hướng, giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Bài viết liên quan