Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2016/ GCNCP-VSD ngày 21 tháng 4 năm 2016. Trân trọng kính báo!

GCNĐKCK CTCPLHTP.PDF

Bài viết liên quan