Nhiều ngân hàng khó lập được công ty tài chính

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 30/2015/TT-NHNN, quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Nhiều ngân hàng khó lập được công ty tài chính

Cổ đông sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ngân hàng thương mại Việt Nam phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng.

THÙY DUYÊN

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 30/2015/TT-NHNN, quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Theo thông tư trên, điều kiện để thành lập mới tổ chức tín dụng phi ngân hàng được nâng cao hơn nhiều so với trước, đặc biệt đối với cổ đông sáng lập là các ngân hàng thương mại.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng xin cấp phép thành lập mới tối thiểu phải có 2 cổ đông sáng lập là tổ chức. Các cổ đông sáng lập phải cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh khoản.

Cổ đông sáng lập tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng) phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liền trước năm nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Trước đây, theo quy định tại Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN, điều kiện nói trên là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn, theo thông tư vừa ban hành, đối với thành viên sáng lập là doanh nghiệp Việt Nam, vốn chủ sở hữu tối thiểu phải là 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 3.000 tỷ đồng trong 3 năm liền kề trước năm xin cấp phép.

Cũng theo quy định mới, cổ đông sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ngân hàng thương mại Việt Nam thì phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng, tuân thủ đầy đủ các quy định và quản trị rủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định; không được vi phạm các giới hạn an toàn trong hoạt động; không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 2 năm liền kề khi xin cấp phép.

Thông tư 30/2015/TT-NHNN bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/2/2016.

Với điều kiện mới trên, hiện có nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam chưa có đủ quy mô tổng tài sản 100.000 tỷ đồng, nếu muốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng mới.

Trong khi đó, xu hướng đã và đang thể hiện là các ngân hàng thương mại thành lập hoặc mua lại công ty tài chính để có một tổ chức chuyên biệt phát triển mảng tín dụng tiêu dùng, thẻ tín dụng…

Hơn một năm trước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có một dự thảo thông tư quy định các ngân hàng thương mại phải triển khai hoạt động tín dụng tiêu dùng qua công ty tài chính trực thuộc.

Dự thảo quy định trên được xem là một cú hích đối với loạt kế hoạch ngân hàng thương mại mua lại các công ty tài chính diễn ra trong năm qua.

Bài viết liên quan